src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/04/iphone_notification.jpg” alt=”iphone_notification” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-5701″ />

iPhone’da bulunan bir uygulama ile bildi?iniz gibi SMS ya da arama geldi?inde, ya da herhangi bir bildirim geldi?inde fla??n yan?p sönmesini sa?layabiliyoruz. Ancak art?k buna gerek kalmayacak gibi. Kickstarter üzerinde yeni ba?lat?lan bir projede iPhone’a bildirim ????? ekleniyor. E?er hedeflenen ba??? tutar? yakalan?rsa özel bir k?l?f üretilecek ve bu k?l?f SMS ve arama geldi?inde elektromanyetik dalgalar? yakalayarak ???k yayacak çevreye. Tasar?m?n?n bir hayli güzel oldu?unu söyleyebiliriz.

Gücünü herhangi bir pilden ya da iPhone’un kendisinden almayan Lunecase, sadece dalga enerjisini kullanarak bunu ????a dönü?türüyor. Lunecase kullanan iPhone sahipleri, kendilerine gelen ça?r? ve SMS’lerden arka kapaktaki LED bildirim ????? arac?l???yla haberdar olabiliyor.

Görünü?te standart bir iPhone arka kapa??ndan fark? olmayan Lunecase, hafif ve ince tasar?m?n?n yan? s?ra herhangi bir kablo ba?lant?s?n?n olmamas?yla da i?levsellik kazan?yor. iPhone’un yayd??? enerjiyi ????a dönü?türen Lunecase, Kickstarter üzerinde 50 bin dolarl?k hedefle topluluk finansman?na aç?lm?? durumda.


0 Yorumlar