• 2015’te 3 yeni iPhone birden gelecek

  Yeni senenin ilk aylar?n?n geride kalmas?n?n ard?ndan yeni nesil iPhone’lar için ciddi iddialar ortaya at?lmaya ba?land?. Geride b?rakt???m?z sene tan?t?lan iPhone 6’lardan sonra ?imdi de...

 • iPhone WiDisk (MediaShair)

  Ak?ll? telefon sektörünün en çok kullan?lan isimlerinden olan iPhone’un belki de en fazla ele?tirilen yan? MicroSD haf?za kartlar?n? desteklemiyor olmas?. Android i?letim sistemli telefonlar haf?zalar?n?...

 • iPhone Bildirim Işığı

  iPhone’da bulunan bir uygulama ile bildi?iniz gibi SMS ya da arama geldi?inde, ya da herhangi bir bildirim geldi?inde fla??n yan?p sönmesini sa?layabiliyoruz. Ancak art?k buna...

 • iPhone 3D fotoğraf çekme

  HTC’nin geçen günlerde sat??a sundu?u HTC One M8’de yer alan çift kamerayla birlikte derinlik ayarlanarak üç boyutlu foto?raf çekilebiliyordu. Çift kamera sayesinde yap?lan bu uygulaman?n...

 • iRecorder – iPhone Kasetçalar

  Eski y?llar?m?z?n en popüler teknolojik ürünü olan kasetçalarlar yetmi?lerin ba?lar?ndan doksanlar?n sonlar?na dek müzik dinlemek için kulland???m?z, genelde sadece maddi durumu iyi olanlarda bulunan bir...

 • Apple, kablosuz şarj patenti aldı

  Teknolojinin hayat içerisinde en çok sevilmeme nedenleri aras?nda kablolar? yer al?yor. Özellikle bir prizin etraf? birçok kabloyla doldu?unda nas?l oluyorsa hepsi birbirine giriyor. Bu sorunu...

 • iPhone, Japonya’da açık ara lider

  Japonya’da çok güçlü bir pazar pay?na sahip oldu?unu bildi?imiz Apple’? bu ba?ar?s?yla sürekli övmekteyiz. Ancak elimize bu vakte kadar kesin istatistiklerler geçmemi?ti. Son olarak iPhone’un...

 • iPhone Numara Engelleme

  Telefon markalar? aras?nda ?u anda sadece Samsung telefonunuz üzerinden bir numaran?n sizi aramas?n? ya da size ba?ka yollarla ula?mas?n? engelliyor. Desteklemeyen telefonlarda ise bu engelleme...

 • iPhone’a gözlüklü şarj

  Apple için geli?tirilmekte olan yan sanayi ürünleri aras?na bir yenisi daha eklendi ve art?k ?arj sorunu tamamen ortadan kalkacak gibi; özellikle yaz günlerinde. Yan?nda telefonun...

 • Mac şifresini iPhone’la açma

  Knock Software taraf?ndan Apple cihazlar üzerinde kullan?labilecek olan mükemmel bir uygulama geli?tirildi. Art?k iPhonelar?n?zla Mac bilgisayarlar?n?z?n ?ifresini tek tu? ile açabileceksiniz. 2011 sonras? üretilmi? olan...