src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/iphone.jpg” alt=”iphone” width=”500″ height=”309″ class=”alignnone size-full wp-image-4626″ />

Telefon markalar? aras?nda ?u anda sadece Samsung telefonunuz üzerinden bir numaran?n sizi aramas?n? ya da size ba?ka yollarla ula?mas?n? engelliyor. Desteklemeyen telefonlarda ise bu engelleme i?lemini operatörünüz üzerinden yapabiliyorsunuz. Ancak pek de bilinmeyen bu özellike iPhone’da da yer al?yor ve a?a??da sizlere iPhone numara engelleme anlat?m?n? yapm?? bulunuyoruz.

Apple’?n popüler telefonu iPhone kullan?c?lar?n?n sorunlar?ndan biri de arayan numaray? engelleme özelli?iydi. Geçti?imiz günlerde kullan?ma sunulan iOS 7 i?letim sisteminde ise bu özellik bulunuyor.

??letim sistemini ?ngilizce kullananlar için Block This Caller, Türkçe kullananlar için Bu Arayan? Engelle özelli?ini kullanmak için öncelikle Adres Defteri’nde engellemek istedi?imiz ki?inin ismine gelmemiz gerekiyor.

Kullan?c?n?n numara ve di?er bilgilerini görebildi?imiz bu alan?n en alt?nda Block This Caller bölümüne t?klamak yeterli oluyor. Bu i?lemi yapt???n?zda bu ki?iden gelen arama, SMS ve FaceTime taleplerini de engellemi? oluyorsunuz.

Bu sayede istemedi?iniz ça?r? merkezi, ki?i ya da kurulu?lardan gelen telefon ça?r?lar?n? engelleyebiliyorsunuz. Bu engeli yine ki?inin ismine girerek kald?rabilir ve o ki?i ya da numaradan gelen mesajlar?n görünmesini sa?layabiliyorsunuz.

Ki?iyi engellemek için mutlaka adres defterinizde yer almas? da gerekmiyor. Sizi arayan herhangi bir numaray? da yine bu ?ekilde engelleyebiliyorsunuz. Öte yandan engellenen numaralar? Ayarlar/Telefon/Engellenenler listesinden görebiliyorsunuz.


0 Yorumlar