src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/Mac-OS-X-Mountain-Lion-indir-300×214.jpg” alt=”” title=”Mac OS X Mountain Lion indir” width=”300″ height=”214″ class=”alignnone size-medium wp-image-1200″ />

Apple, yeni iPhone ve iPod’lar?n? tan?tt?ktan sonra yeni i?letim sürümüne de güncelleme getirdi. Mac OS X Mountain Lion’?n 10.8.2 güncellemesi yay?mland?. Bu yeni güncellemede iTunes’un yeni versiyonu ve daha güzel birçok özellik bar?n?yor. Windows 8 ile aralar? oldukça k?z??acak gibi görünüyor.

Bildi?iniz gibi önümüzdeki ay Windows 8 resmi olarak ç?km?? olacak. ?lk önce telefon alan?nda Samsgun Galaxy S3’e kar??l?k verip iPhone 5’i ç?karan Apple ?imdi de Windows 8’e kar??l?k vermeye haz?rlan?yor. Bunun için de Mac OS X Mountain Lion’?n en son güncellemesini piyasaya sürdü. Bu güncellmede 15 Eylül’de tan?t?lan iTunes de yer al?yor. Ayr?ca iPhoto ad?nda yeni bir uygulama daha geli?tirildi. Ve de en kullan??l? olan özellik Game Center’la art?k Facebook’a ba?lanabileceksiniz.


0 Yorumlar