src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/islam_ulkeleri.jpg” alt=”” title=”islam_ulkeleri” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1594″ />

Dünyan?n en çok kabul gören web sitesi istatistik kurumu olan Alexa taraf?ndan hangi ülkelerde en çok hangi sitelere girildi?i saptand?. Bu istatistiklerde dikkat çeken nokta ise ?slam ülkelerinin ilk yüzleri oldu. Verilere göre ?slam ülkelerinde xxx sitelere di?er ülkelerden daha fazla giri? yap?l?yor.

Bu konuda ilk yüz listesinde en çok xxx site bar?nd?ran ülke Irak oldu, Irak’? takip eden ülke ise Ürdün. Irak’?n ilk yüz listesinde toplam 10 adet xxx site bulunuyor. Bu rakam ?ran’da 0 iken ülkemizde 1. Yaln?z belirtmek gereken bir ?ey var; ülkemizde XXX sitelere girmek devlet taraf?ndan yasak oldu?unda kullan?c?lar proxy kullan?yor ve bu durumdan yurtd???ndan girmi? gibi görünüyoruz. Yani bizim istatistiklerimizde do?ruluk pay?n? dü?ürmekte yarar va.r


0 Yorumlar