Windows 8 her türlü ihtiyac?m?za kar??l?k verecek gibi gözüküyor ama san?r?z zevklerimiz biraz k?s?tland?r?lm?? durumda. Windows 8’de arkaplan resmini de?i?tiremiyoruz, Microsoft engellenmi?. Bu durum internet üzerinde uzun süre tart???ld?ktan sonra ücretli olarak çözüme vard?r?ld?.

Decor8 adl? bir yaz?l?mc? Windows 8 arkaplan de?i?tirmeye yarayan program?n geli?im i?lemini sonland?rd???n? bildirdi. 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilece?iniz program? biti? tarihinin ard?ndan 5 dolar ödeyerek sat?n alabilirsiniz. Programla birlikte Windows’un klasikle?en tasar?mlar?ndan kurtulup istedi?iniz tüm foto?raf ve resimleri arkaplan olarak kullanabilirsiniz. Windows 8 arkaplan de?i?tirme program?n? a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

Windows 8 arkaplan de?i?tirme


0 Yorumlar