src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/tarayici_firefox.jpg” alt=”” title=”tarayici_firefox” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1591″ />

Mobil ve teknolojik platformlar?n en güvenilir antivirüs geli?tiricilerinden olan Kaspersky bir ara?t?rmada bulundu ve kullan?c?lar?n taray?c?lar?n? yeni sürümün üzerinden bir ay geçtikten sonra güncellediklerini saptad?. Ayr?ca istatistiklerde birçok ak?l almaz sonuç da yer ald?.

Kaspersky bu testi 10 milyon kullan?c?n?n üzerinde gerçekle?ti ve en çok kullan?lan taray?c? da belli oldu. Ara?t?rmalar sonucuna göre en çok kullan?lan taray?c? Internet Explorer, ard?ndan gelen Chrome, onlardan sonra da Firefox yer al?yor. Binlerce ki?inin hala IE 6 ve IE 7 kulland??? da saptand?. Taray?c?y? güncellemek virüs riskini çok az seviyeye dü?ürüyor. Bu yüzden bilgisayar?n?za virüs girmi?se ilk olarak taray?c?n?z? kontrol etmekte yarar var.


0 Yorumlar