src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/israil_hack.jpg” alt=”” title=”israil_hack” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1620″ />

?srail, Filistin’e sava? açt? ama kendisi de çok büyük zararlar görüyor. Tüm dünya taraf?ndan savunulan ama belli bir ad?m at?lmayan Filistin için internet hackerlar?, hatta en iyileri bile devreye geçti. Sadece be? gün içinde 44 milyon kez hack sald?r?s? alan devlet ?u an çok zor durumda.

Dünyan?n en ünlü hacker grubu Anonymous da ?srail’e sald?rd???n? aç?klad?. Birçok resmi siteyi kapatt?klar?n? belirten hack grubu Kudüs Bankas?’ndaki tüm verileri de silmeyi ba?ard?klar?n? dile getirdi. E?er bu iddia do?ru ise ?srail büyük bir kaosa sürükleniyor demektir, ama henüz onaylanm?? de?il. ?u an zirvede olan Kadima Partisi’nin de internet sitesi çökertildi.


0 Yorumlar