src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/ie_10_logo-283×300.png” alt=”” title=”ie_10_logo” width=”283″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-1623″ />

Microsoft bizlere büyük bir oyun oynad? gibi gözüküyor. Piyasaya ?u anda bulunan tüm taray?c?lardan daha h?zl? olarak ç?kar?lan, tan?t?lan Internet Explorer 10’un normalde di?erlerinden çok daha yava? oldu?unu biliyor muydunuz? Yap?lan ara?t?rmalara göre IE 10, Firefox’tan 8, Google Chrome’dan 22 kat daha az yava?.

Microsoft ve New Relic ?irketleri taray?c?lar? test ettiklerini ve IE 10’un en h?zl?s? oldu?unu belirtmi?ti. Biz de test ettik ve IE 9’a göre daha iyi bir performans sa?lad???n? söyleyebiliriz. Ama Microsoft en çok övündü?ü yönünden, HTML 5’ten vuruldu. Bir oyun ?irketi yapt??? aç?klamada HTML 5 olarak dizayn ettikleri oyunun IE 10’da di?er taray?c?lardan daha yava? aç?ld???n? kan?tlarla bizlere ispatlad?.


0 Yorumlar