src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/skype.jpg” alt=”” title=”skype” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1615″ />

Microsoft’un birkaç ay önce ast?n ald??? Skype’ta geçti?imiz gün bir aç?k tespit edildi. Bu aç?k sayesinde hac.ker istedi?i kullan?c?n?n ?ifresini de?i?tirebiliyor, hesab?na giri? yapabiliyor ve en kötüsü de geçmi?teki konu?malar?n?n hepsini okuyabiliyordu. Ama Microsoft duruma hemen el att?.

Bir mail adresi üzerinden tüm hesaplara eri?en kullan?c? tespit edildikten sonra sorunun giderildi?ini aç?klayan Microsoft, biz Skype kullan?c?lar?n?n yüre?ine su serpti. Bilindi?i gibi art?k neredeyse tüm firma i?leri Skype üzerinden gerçekle?tiriliyor ve özel bilgiler de payla??l?yor. Aç?klar giderildi dense de siz ?ifrenizi bir kere daha de?i?tirin…


0 Yorumlar