Japonlar?n ilginçlikler örneklerine bir yenisi daha eklendi. iPhone k?l?f?!

Ancak bu bildi?imiz k?l?flardan de?il. Zira a??rl??? 2 kg ve 648 dolardan sat?l?yor. Bu kadar a??r olmas?n?n sebebi ise 50 kalibreye kadar olan kur?unu bile durdurabilmesi.


0 Yorumlar