Android, iOS ve Windows Phone i?letim sistemlerinde büyük ra?bet gören Angry Birds’ün yap?mc?s? Rovio, kendisine 2 milyar dolarl?k teklif yapan Zynga’y? reddetmi?.

Görünen o ki; , Angry Birds ile sa?lad??? ba?ar?dan sonra 2 milyar dolardan çok daha fazla bir de?ere sahip oldu?unu ispatlamak istiyor.


0 Yorumlar