src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/JBL-OnBeat-Micro-300×300.jpg” alt=”JBL OnBeat Micro” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-3582″ />

Ses sistemi teknolojisi o kadar geli?ti ki art?k her otomobilde bile çok profesyonel sistemlerle kar??la?abiliyoruz. Bunun yan? s?ra telefon sektörünün de geri kal?r bir yan? yok. Ancak ?unu kabul etmek gerekiyor ki eskiden ses sistemlerine verilen önem daha fazlayd?. Sony’nin sadece ses kalitesi yüksek diye ç?kard??? Walkman serisini hat?rlayal?m. Bir süre sonra tüm telefonlar kalitesini yükseltti ve art?k çal??malar görüntü kalitesi üzerine kayd?. JBL OnBeat Micro ise iPhone’un ses sistemini yükseltiyor. Yukar?daki foto?rafta da gördü?ünüz gibi JBL OnBeat Micro iPhone’un alt?na tak?l?yor ve sesi çok fazla art?r?yor.

JBL OnBeat Micro siyah ve beyaz olmak üzere iki farkl? renk seçene?iyle sat??a sunuluyor. Üzerinde hem USB giri?i hem de iPhone için jak giri?i bulunduran JBL OnBeat Micro iPhone 5 ve üzeri tüm Apple cihazlar?nda çal??acak. Cihaz? ald???n?z taktirde evde, i? yerinde ve her yerde rahatça kullanabilece?iniz çok iyi bir mini ses sistemine sahip olacaks?n?z. JBL OnBeat Micro fiyat konusuna de?inecek olursak fiyat?n?n 320 TL oldu?unu belirtelim. Cihaza bakt???m?zda biraz pahal? hissi veriyor ama kullan?m? oldukça ucuz. Cihaz sadece 2 dört tane AAA pille birlikte çal??makta. Üzerinde iki hoparlör bar?nd?ran sistem 2′?er wattl?k ses veriyor.


0 Yorumlar