src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/kindle_fire-300×208.jpg” alt=”kindle_fire” width=”300″ height=”208″ class=”alignnone size-medium wp-image-3586″ />

Amazon’un geli?tirmekte oldu?u ve ülkemize henüz getirilmeyen Kindle Fire ve Kindle Fire HD sonbahar aylar?nda yeni bir güncelleme alacak. Bu güncelleme i?letim sistemiyle s?n?rl? kalmayacakken yeni bir cihaz sat??a sunulacak. Bu yeni iki tabletten yava? yava? bilgiler gelmeye devam ediyor. Henüz resmi bir aç?klama yap?lm?? de?il ama internete s?zd?r?lan bilgiler gayet güvenilir gibi, ilk cihazlar?n internete s?zd?r?lan bilgileri de do?ru ç?km??t?. Gelen bilgilere göre iki olan tablet say?s? üçe ç?kar?lacak, ancak üçüncü model hakk?nda bir bilgiye rastlayamad?k. 7 inçlik ekrana sahip olan Kindle Fire’?n çözünürlü?ü 1024×768 pikselden 1280×800’e ç?kar?lacak.

Kindle Fire HD’de zaten hali haz?rdan 1280×800 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi bulunuyor, gelen bilgilere göre bu de?er de 1920×1080’e, yani Full HD kalitesine ç?kar?lacak. Kindle Fire HD’deki ekran boyutu ise 8.9 inç, gelen uç noktalar tabletin çözünürlü?ünün 1920×1080 piksel yerine 2560×1600’e kadar ç?kaca?? yönünde ama bunun gerçekten çok zor oldu?unu belirtelim. Kindle Fire tabletlerin fiyatlar? Amerika’da 159 dolardan ba?lay?p 399 dolara kadar yükseliyor. Yeni modellerin ülkemize gelip gelmeyece?i konusunda bir aç?klama yap?lm?? de?il, ama yine resmi olarak gelmesini beklemiyoruz. Yine de yurt d???ndan bu cihazlar? getirip ülkemizde satacak olan internet sat?c?lar? bulunacakt?r.


0 Yorumlar