src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/11/jolla-tablet-intro.jpg” alt=”jolla-tablet-intro” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6213″ />

Tablet sektörüne yepyeni bir üye daha geliyor. Fin bir ekip taraf?ndan geli?tirilen Jolla Tablet ad?ndaki yeni tabletimiz di?er popüler tabletlere oranla farkl?, Sailfish i?letim sistemi kullan?rken hem üstün teknik özellikleri hem de uygun fiyat? ile dikkatli üstüne çekti. ?u ana dek rekor bir seviye ile Indiegogo üzerinden 1.2 milyon dolar ba??? toplamay? ba?aran Jolla Tablet en fazla bir sene içerisinde sat??a sunulacak. Biz de a?a??da sizlere tabletin ilk tan?t?m videosunu sunduk. Tabi daha detayl?s? ba??? kampanyas?n?n sona ermesinden sonra gelecektir.

Daha uygun fiyatlar ile tablete kavu?ma ?ans? edinen erken ba???ç?lar?n kotay? doldurmas? ile birlikte yeni “mü?teriler” minimum 209 dolar ödemek zorunda kald?. Jolla’n?n yarat?c?lar?ndan olan Marc Dillon, kampanya ba?lamadan önce böyle bir ilgi ile kar??la?acaklar?n? tahmin ettiklerini söylüyor. Jolla Tablet 7.85 inç ekrana sahip ve iPad Mini 3 ile Nokia N1 tabletlere göre piksel yo?unluk de?eri daha yüksek. Android uygulamalar? ile de tam uyumlu olan tablet piyasada genel sat??a ç?kt???nda ise sadece 150 dolarl?k fiyat etiketine sahip olacak. Böylece rakiplerinin önüne rahatl?kla geçebilecek.


0 Yorumlar