src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/android_tehdit.jpg” alt=”” title=”android_tehdit” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2554″ />

Apple’da yaprak dökümü devam ediyor. Son aylarda Samsung’un kar?? konulamaz yükseli?ini durduramayan firma ak?ll? telefon piyasas?nda büyük bir pazar pay?n? kaybederken tabletlerde de ayn? durumu ya?ama ile kar?? kar??ya. Android i?letim sistemli tabletler iPad’lerin hakimiyetinin sonunu getiriyor gibi gözüküyor. ?imdi de iOS’un en k?demli isimlerinden olan Phil Schiller görevinden istifa etti?ini aç?klad?. ??inden ayr?lan Schiller yine de Apple’?n arkas?nda ve son att??? tweet’te Android kullan?c?lar?n? hem k?zd?racak hem de endi?elendirecek ?eyler söyledi.

“Kendinize dikkat edin” içerikli bir tweet yollayan Phil Schiller yaz?s?n?n alt?na bir de link verdi. Linkte Android i?letim sisteminin güvenlik aç?klar? ve sektörde olan güvensiz yaz?l?mlar?n i?letim sistemini ne kadar ziyaret etti?ini gösteren bir tablo yer al?yor. Blackberry ve iOS gibi iyi korumal? sistemler bu zararl? yaz?l?mlardan neredeyse hiç zarar görmezken aç?k kaynak kodlu olan Android zararl? yaz?l?mlar?n yüzde 79’undan tehlike içerisinde. Bu durumda kullan?c?lar?n kendilerinin önlem almas? gerekiyor. E?er bilgili bir kullan?c? de?ilseniz ya da umursam?yorsan?z telefonunuzdaki bilgilerin çal?nma ihtimali bir hayli yüksek.


0 Yorumlar