src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/samsung_galaxy_s4-185×300.jpg” alt=”” title=”samsung_galaxy_s4″ width=”185″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2557″ />

Samsung geçti?imiz hafta en önemli telefonunu bizlere tan?tm??t?. Galaxy S4’ün tan?t?m?yla birlikte iPhone 5, daha do?rusu iPhone 5S ile büyük rekabete girece?ini anlad???m? Samsung fiyat konusunda da kullan?c?lar? tatmin etmek zorunda. Özellikleri ile göz dolduran telefonun fiyat? konusunda ?u ana kadar birçok dedikodu ortaya ç?kt?. Tam 2 ay sonra ülkemizde de sat??a sunulaca?? aç?klanan Samsung Galaxy S4 ülkemizde zaten normal fiyat?ndan en az iki kat daha fazla bir de?ere sat?lacak, i?te ?talyanlar?n ortaya att??? iddia.

?lk olarak ?ngiltere’de sat??a sunulmas? beklenen Samsung Galaxy S4’ün fiyat? ?talyan kaynaklara göre 699 euro olacak. Konu hakk?nda Samsung’dan resmi bir aç?klama gelmedi?ini biliyoruz, o yüzden bu fiyat bir dedikodudan öteye geçmiyor. E?er iddialar do?ru ç?kar da Samsung Galaxy S4 fiyat? 699 euro olarak belirlenirse ülkemizdeki sat?? fiyat? yine en az 3 bin lira olacakt?r. Ülkemizin kat? vergi kurallar? ve i?lemleri derken fiyat bu dereceye kadar ç?k?yor. Ancak telefon operatörlerinin sundu?u kampanyalar ile kolay al?nabilir bir hale gelebilir. 2 ay daha beklememiz gerekiyor Samsung Galaxy S4 için.


0 Yorumlar