Cep telefonlar?na, telefonlar kapal?yken gelen ‘Kim Aram??’ mesajlar? art?k ücretlendiriliyor.

Bu ay içerisinde ba?lanacak uygulamaya göre bundan böyle telefonunuz kapal?yken size gelen ‘Kim Aram??’ bilgilendirme mesaj? için kullan?c?lardan 49 kuru? ücret al?nacak.

Kullan?c?lar, uygulamaya yo?un tepki gösterdi.


0 Yorumlar