Google+, canl? video üzerinden birçok ki?inin ayn? anda videoda sohbet etmesini sa?l?yordu. Art?k bu uygulama tüm dünyada uygulanabilecek.

Özellikle gençler aras?nda bu karar sevinçle kar??land?. Uygulama, bulundu?unuz yerden örne?in konser, maç vb. di?er kullan?c?larla canl? ileti?im sa?lama olana?? getiriyor.


What's Your Reaction?

Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Nefret Nefret
0
Nefret
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Geyik Geyik
0
Geyik

0 Comments