src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/Kindle-Fire-HD.jpg” alt=”Kindle Fire HD” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4061″ />

Amerika’n?n en çok sat?lan tabletlerinden biri olan ve Google’la birlikte internetin en büyük firmalar?ndan biri olarak kabul edilen Amazon’un ürünü olan Kindle Fire HD’nin yeni modelini geride b?rakt???m?z gün resmi olarak tan?t?ld?. “Ucuz Kindle” ad?yla tan?mlayabilecek oldu?umuz yeni nesil tablet Amerikanlar?n dikkatini ve ilgisini yine fazla çekecek gibi görünürken fiyat?yla birlikte eski modeline oranla daha fazla satmas? da bekleniyor. Fahi? fiyatlarla sat??a sunulan Galaxy Note ve iPad’den sonra Kindle Fire HD fiyat? olarak 139 dolar?n aç?klanmas? büyük ?a?k?nl?k yaratt?.

Yeni Kindle Fire HD fiyat?yla birlikte tabletin özellikleri de geli?tirildi. 7 inçlik ekrana sahip olan Kindle Fire HD 1280×800 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunuyor ve 216 ppi de?erine sahip; yani inç ba??na 216 pikselle görüntü aktar?yor bizlere. 1.5 GHz gücünde çal??an çift çekirdekli bir i?lemciye sahip olan yeni Kindle Fire HD Amazon’un kendisinin geli?tirdi?i Fire OS 3.0 Mojito i?letim sistemini kullan?yor. Gelen bilgilere göre yeni nesil Kindle Fire HD eski modeline oranla yüzde 60 daha h?zl? çal???yor ve 10 saatlik pil ömrüyle uzun bir kullan?m sunmakta. 345 graml?k a??rl???yla maalesef 4G seçene?ine sahip olmayan Kindle Fire HD’nin Türkiye’ye ne zaman getirilece?i konusunda bir aç?klama gelmi? de?il.


0 Yorumlar