• Kindle Fire HD fiyatı

    Amerika’n?n en çok sat?lan tabletlerinden biri olan ve Google’la birlikte internetin en büyük firmalar?ndan biri olarak kabul edilen Amazon’un ürünü olan Kindle Fire HD’nin yeni...

  • Amazon Kindle Fire HD tanıtıldı

    Türkiye’de sat??a sunulmayaca?? kesin olarak aç?klanan Amazon Kindle Fire HD sonunda tan?t?ld?. Amerika’da gerçekle?tirilen lansman ile tüm teknoloji sektörüne tan?t?lan Amazon Kidnle Fire HD önce...