Microsoft, ses ve hareket alg?lay?c? sistemi Kinect’i daha ileriye ta??mak için çal??malar?n? h?zland?rd?.

Teknolojinin son dönemdeki en büyük arma?anlar?ndan biri olan Kinect, Mass Effect ile ortak çal??mas?nda kap?s?n?n yeniliklere her zaman aç?k oldu?unu göstermi?ti.

Kinect’in son numaras? ise duru? pozisyonuyla ilgili. Ses tan?ma sistemiyle hizmetini sürdüren Kinect, art?k vücudun duru?undan da ki?iyi tan?yabilecek.

 


0 Yorumlar