Mac kullan?c?lar? geçen hafta virüs haberiyle büyük gerginlik ya?ad?.

Güvenlik firmalar? konuyla ilgili hemen harekete geçerek önlem almak için kollar? s?vad?. Apple da Mac’lerini virüse kar?? korumaya ald?. Firma tüm dünyada 600 bin civar?ndaki Mac için Java güncellemesi yay?nlad?.

Mac OS X i?letim sisteminde ‘Software Update’ k?sm?ndan aç?klanan güncellemeyle Mac’inizin Java’s?n? güncellemeniz mümkün.


0 Yorumlar