src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/kingston_ssdnow_v-300×212.jpg” alt=”” title=”kingston_ssdnow_v” width=”300″ height=”212″ class=”alignnone size-medium wp-image-1648″ />

SSD piyasas? o kadar geli?ti ki art?k neredeyse HDD üretilmiyor diyebiliriz. Bilgisayar üreticileri de yava?tan SSD diskleri kullanmaya ba?lad?lar ve SSD’lerin ?u an en yo?un kullan?ld??? alan harici diskler. Ama Kingston dahili hard diskler için yeni bir seri daha geli?tirdi: Kingston SSDNow V serisi.

Bu serinin en dü?ük modeli bile 7200 rpm gücünde çal??an bir HDD diskten 10 kat daha h?zl? çal???yor. Sadece bunu gözümüzde canland?r?rsak bir dosya kopyalaman?n ne kadar kolay olabilece?ini anlar?z. Say?sal olarak de?er söylersek saniyede 450 MB kopyalama i?lemi gerçekle?tirdi?ini söyleyebiliriz. Okuma h?z? da yazma h?z? ile ayn? de?erde. Tüm ürünler 3 y?ll?k garanti ile sat??a sunuluyor.


0 Yorumlar