src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/windows_7_directx_11_1-300×228.jpg” alt=”” title=”windows_7_directx_11_1″ width=”300″ height=”228″ class=”alignnone size-medium wp-image-1651″ />

Directx güncellemeleri geleneksel olarak her yeni i?letim sistemi piyasaya sürüldü?ünde bizlerle bulu?uyor. Tüm oyunseverler taraf?ndan birkaç sene önce beklenen Directx güncellemeleri art?k a?m?? olan donan?mlar sayesinde pek de?erini korumasa da bizler için hala bir numaral? güncelleme diyebiliriz.

Microsoft, Directx 11.1 güncellemesini Windows 8’i yay?mlamas? ile bizlerle payla?t? ama bunun Windows 7’ye gelip gelmeyece?ini aç?klamad?. Derken geçti?imiz gün bir aç?klama daha yap?ld? ve müjdeli haber geldi: Directx 11.1, Windows 7’ye de gelecek. Ayr?ca Windows 7 haricinde Windows Server 2008 R2’de de kullan?labilir hale gelecek. Windows 7 Directx 11.1 indirme i?lemini program yay?mland?ktan sonra sitemizden yapabilirsiniz.


2 Yorumlar