src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/xbox_turkiye.jpg” alt=”” title=”xbox_turkiye” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1645″ />

Dünyan?n en e?lenceli oyun konsolu olarak gösterilen XBOX 19 Kas?m tarihi itibariyle ülkemizde de sat??a sunuldu. Daha önceden yurtd???nda resmi sat??lar? gerçekle?tirilen XBOX’un sat??lar? ilk kez resmi olarak ülkemiz içerisinden gerçekle?tiriliyor. Bunun için ?stiklal Caddesi’nde gösterile düzenlendi.

Microsoft’un ülkemize verdi?i bu önemle birlikte belirtelim ki XBox, oyun konsollar? aras?nda Store’unda en çok oyun bar?nd?ran? olarak dikkat çekiyor. Ayr?ca tüm içerikler, oyunlar ve ek paketler yabanc? para birimiyle de?il Türk Liras? ile sat?n al?nacak. ?stiklal Caddesi’nde düzenlenen etkinliklerde dans gösterileri ve DJ performanslar? sergilendi. Ayr?ca Microsoft evlere destek de sunmaya ba?l?yor.


0 Yorumlar