src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/Toshiba-AT10LE-A2132-4-300×230.jpg” alt=”” title=”Toshiba-AT10LE-A2132-4″ width=”300″ height=”230″ class=”alignnone size-medium wp-image-2848″ />

Dizüstü bilgisayarlarda ku?kusuz en iyi isimlerden biri olarak haf?zalar?m?zda yer edinen Do?u Asya’l? geli?tirici Toshiba’dan yeni bir tablet geldi. ?u anda henüz sat??a sunulmayan tabletin foto?raflar? ve teknik özellikleri internete s?zd?r?ld?. Geride b?rakt???m?z senede Google’la birlikte yürüttü?ü ortak çal??malar sonucu be? tane tableti sat??a sunan Toshiba maalesef bunlardan istedi?i geri dönü?ümü alamam??t?. Bu sefer yine Android i?letim sistemini kullanarak daha iyi tabletler üretme pe?inde olan Toshiba kendi isminin kalitesinden ödün vermeyecek.

Toshiba AT10LE-A dört çekirdekli 1.8 GHz gücünde performans sa?layan bir i?lemci ile çal???rken dahili 72 çekirdekli GPU da bar?nd?r?yor. Gelen bilgilere göre tabletin ekran? 10.1 inç büyüklü?ünde olacak ve Full HD görüntü kalitesi sa?layacak. USB 3.0′? da içinde bulunduran yeni nesil tablet AnTuTu’da yap?lan testlere göre performans bak?m?ndan Samsung’un tüm mobil cihazlar?n? geride b?rak?yor. Firman?n tableti yak?n bir zamanda resmi olarak tan?tmas? beklenirken Toshiba AT10LE-A fiyat? henüz internete s?zd?r?lm?? de?il. Birkaç hafta içinde Japonya’da ç?k???n? yapacak olan tabletin Türkiye’ye de getirilmesine kesin bak?l?yor.


0 Yorumlar