src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/02/lenovo_chromebook.jpg” alt=”lenovo_chromebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5291″ />

Google’?n Chromebook i?letim sistemi kullan?m oran?n?n her geçen dönem daha da art?r?rken neredeyse tüm bilgisayar üreticileri bu i?letim sistemiyle bilgisayar üretmenin pe?inde. Lenovo son zamanlarda en çok kâr eden ve en çok sat?? yapan bilgisayar üreticisi olarak kar??m?za ç?k?yor, ancak henüz bir Chromebook sat??a sunmad?. ??te bu dönem de sonunda son buluyor ve Lenovo da Chromebook’u bizlere sunuyor.

Lenovo’nun be?enilen, geleneksel kapakl? dizüstü bilgisayarla tableti bir araya getiren melez cihaz? Yoga, yeni bir i?letim sistemiyle yeni bir seri alt?nda daha hayat bulacak. Lenovo, Google ile anla?maya vararak yeni bir projeye imza at?yor. Chrome i?letim sistemine sahip ThinkPad Chromebook’lar üretecek olan Lenovo, bu dizüstü bilgisayar?nda Yoga’n?n esnekli?ini kullanacak.

Lenovo’nun çocuklar?n e?itiminde okullarda kullan?lmak üzere haz?rlad??? ve ThinkPad e11 serisi alt?nda sunulacak olan Chromebook’lar, çocuklar?n ihtiyaç duyaca?? çal??ma temposu için uygun konfigürasyona sahip olacak. Elbette çocuklar?n h?z?na ayak uydurabilmek için dü?melere ve darbelere kar?? da ek korumalara sahip olacak.

Lenovo ThinkPad e11 serisi Chromebook’lar 11.6 inç LED panel ekranla gelecek. IPS ekran teknolojisine sahip olacak ve dokunmatik özellikle desteklenecek olan ekran?n yan? s?ra notebook’ta kullan?labilirli?i artt?rmak ad?na tüm gün pil ömrü sunulaca?? da söylenenler aras?nda. Lenovo Chromebook’lar?n bahar aylar?nda yurt d??? fiyat?yla 349 dolardan sat??a sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar