src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/02/Philips-BR-1X.jpg” alt=”Philips BR-1X” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-5288″ />

Teknolojinin geli?mesiyle birlikte müzik sektöründe de dev ad?mlar at?l?yor. Ancak bu yaz?m?zda dev olmasa da çok güzel bir ürünü tan?taca??z sizlere. Bu sektörde önemli isimlerden biri olan Philips yeni, retro tasar?ma sahip olan ses sistemini sat??a sundu. Philips Br1X ad?yla sat??a sunulan yeni ses sistemleri oldukça iyi özelliklere sahipken fiyat konusunda da zorlam?yor. Philips BR-1X fiyat? 299.9 TL’den ba?l?yor.

Philips BR-1X, sahip oldu?u ayarlar sayesinde hem iç mekanlarda hem de d?? mekanlarda kaliteli ses ç?k???ndan hiçbir ?ey kaybetmiyor. D?? mekan modu yüksek ses sa?larken iç mekan modu daha derin bas ve yüksek kaliteli ses ç?k??? sa?l?yor. Sa?lam tasar?m? sayesinde yan?n?zda daha rahatça ta??nabilirken sahip oldu?u ask?s? ile hareket halindeyken de kullan?labiliyor. Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla çal??an Philips BR-1X, ?arj edilebilir pilleriyle de daha portatif bir kullan?m sunuyor. Dahili mikrofonu ile eller serbest telefon görü?meleri de yapabildi?iniz Philips BR-1X, daha büyük müzik sistemlerine de ba?lanabilme özelli?ine sahip. Ad?n? tu?ladan alan Philips Br1X’ler birbirlerine de ba?lanarak daha yüksek sese ula?man?za da imkan sa?l?yor.


0 Yorumlar