Samsung Galaxy S5

Samsung, yak?n zamanda Galaxy S serisinin en yeni üyesi olacak Galaxy S5’i tan?tmaya haz?rlan?yor. Uzun süredir beklenmekte olan telefonun tahmini özellikleri bu vakte kadar internette uzun süre yer al?rken ço?u tahminin do?ru yönde oldu?unu kan?tlayan kesin bilgi de internete s?zd?. Telefonun kutusundaki teknik özellikler k?sm? internete dü?tü.

Cihaz?n kutusunda yer alan teknik özellikler k?sm?n? gösteren foto?raf, telefonun neredeyse tüm konfigürasyonunu gözler önüne seriyor.

5,25 inç QHD ekran

Foto?rafta yer alan bilgilere göre, 5,25 QHD Super Amoled ekrana sahip oldu?u görülen cihazda 2,5 GHz saat h?z?nda dört çekirdekli i?lemci yer al?yor. Snapdragon olmas?na kesin gözüyle bak?lan i?lemcinin modeli hakk?nda ayr?nt?l? bir aç?klama bulunmazken, cihaz?n 3 GB LPDDR3 bellek ve 3000 mAh pile sahip olmas? dikkat çekiyor.

Sürpriz yok

Kamera özellikleri ise önceki dedikodularla örtü?ür durumda. Otofokus özelikli 20 MP arka kameraya 2 MP ön kamera e?lik ediyor. Full HD video kayd?, GPS, Smart Remote gibi özelliklerin yer ald??? liste önceki s?z?nt?lara göre sürpriz say?labilecek farkl?l?klar içermiyor. Bakal?m Samsung’un yeni amiral gemisi iddia edildi?i gibi bu özelliklerle mi gelecek?


0 Yorumlar