LG 42LB652

Ak?ll? televizyonlar?yla birlikte ismini bir anda fazlas?yla iyi bir hale getirmeyi ba?arm?? olan LG, son zamanlarda yeni bir televizyon daha tan?tm??t?. LG 42LB652 modeliyle sat??a sunulan ak?ll? televizyon hem teknik özellikleriyle hem de yaz?l?m tasar?m?yla gayet iyi bir izlenim b?rak?rken bu yaz?m?zda halen televizyonu almay?p, almay? dü?ünen ancak kesin karar veremeyenlere yard?mc? olaca??z. A?a??da Shift Delete ekibinin haz?rlad??? bir inceleme videosu bulunuyor. ??te LG 42LB652 ?nceleme videosu.

Geli?mi? ses yönetimi sistemi sayesinde içerikteki ses analiz edilerek konu?ma ve özel ses efeklerinde ses düzeyi en iyi seviyeye getiriliyor. Üzerinde bulunan kablosuz a? deste?i sayesinde internet üzerindeki içeri?e hemen eri?ebilmenizi sa?l?yor.

Cinema 3D teknolojisine 500 Hz tazeleme h?z?na sahip ekran sayesinde 3D görüntülerde de normal görüntüler gibi ak??kanl?k hiç kesilmiyor. Cihaz?n üzerinde 3 adet HDMI yuvas? var. Bu ?ekilde televizyonunuzu konsola, dijital yay?n kutusuna ve bilgisayar?n?za ayn? anda ba?layabiliyorsunuz, kablolar? sürekli ç?kart?p takmak zorunda kalm?yorsunuz.


0 Yorumlar