All-In-One Chrombase

LG’den dünyan?n ilk Google Chromebase i?letim sistemine sahip olan All-In-One bilgisayar? geliyor. Yap?lan aç?klamalarda bu bilgisayar?n tan?t?m? CES 2014 içinde gerçekle?ecekken model 21.5 inç büyüklü?ünde bir ekrana sahip olacak ve FULL HD IPS kalitesinde görüntü sunacak. LG All-In-One Chrombase fiyat? net olarak aç?klanmasa da ucuz olaca?? belirtildi. Ülkemize geli? tarihi henüz bilinmiyor.


Kolay OS kullan?m?

LG Chromebase all-in-one bilgisayar, basit ama güçlü mimari ve birtak?m Google uygulamas? taraf?ndan destekleniyor. Chrome Web Store’da on binlerce uygulamaya eri?im sa?layan ürün ayn? zamanda kullan?c?lar?n e-posta ve dokümanlar?n? yazmalar?na, güncel haber ve e-kitap okumalar?na, foto?raf ve videolarda de?i?iklik yapmalar?na ve e?lenceli oyunlar oynamalar?na olanak tan?yor. Kolay kullan?m sunan LG Chromebase, tüketicinin Drive, Search, Maps, YouTube veya Google+ gibi Google ürünlerinden maksimum düzeyde avantaj elde etmesini sa?l?yor.

“Her tip kullan?c? için çok kolay olan ve ödüllü LG Chromebase bilgisayar basitlik, güç ve tasar?m?n ba?ar?l? bir kombinasyonu” diyen LG Electronics IT Bölüm Ba?kan? Hyoung-sei Park sözlerine ?öyle devam etti: “LG Chromebase masaüstü bilgisayarlar için gelece?in cihaz? olarak dü?ünülen ve sadece evlerde de?il, özellikle okullar, oteller, ça?r? merkezleri ve di?er i? ortamlar?nda rahatl?kla kullan?labilecek seçkin bir ürün.”

Ak?ll? Full HD IPS ve daha fazlas?

Mükemmel donan?m? ve minimalistik tasar?m? ile LG Chrombase, Chrome i?letim sisteminin gücünü arkas?na al?yor. Ki?isel ve i? ortam?nda kullan?m için ideal bir ürün olan bu bilgisayar, yüksek görüntü kalitesi, 178 derecelik görü? aç?s?, 21.5 inçlik Full HD (1920 x 1080) IPS ekran özelli?i dikkat çekiyor. Dördüncü nesil Intel CPU i?lemci gücü ile gelen LG Chromebase, web uygulamalar?, oyunlar ve grafik i?lemlerini de kolayla?t?r?yor. 1.3 megapiksel webcam’i bulunan ürün 5W gücünde ses sisteme sahip.

Ürünün özellikleri

– ??lemci: Intel Celeron® CPU

– ??letim sistemi: Chrome OS

– Görüntü: 21.5 inç Full HD (1920 x 1080) IPS

– Haf?za: 2 GB

– Bellek: 16GB iSSD

– Port: HDMI-in, USB 2.0 x 3, USB 3.0 x 1, LAN

– Aksesuar: Klavye, mouse, kablo düzenleyici

– Webcam: 1.3 M 720 HD


0 Yorumlar