src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/LG-G-Flex.jpg” alt=”LG G Flex” width=”468″ height=”322″ class=”alignnone size-full wp-image-4080″ />

LG’nin yak?n zamanda tan?tmas? beklenen G Flex için haberler gelmeye devam ediyor. Kavisli bir ekrana sahip olan telefon bu zamanlarda en çok beklenen tan?t?mlardan biri olarak gözükürken gelen haberlere göre Kas?m ay?nda tan?t?lmas? büyük bir muhtemel. ?u ana kadar internete LG G Flex hakk?nda çok az bilgi s?zd?r?l?rken yukar?da yer alan foto?raf?n da temsili oldu?unu, telefona ait olmad???n? belirtelim. Ç?kt???nda bir ilkin alt?na imza atacak olan LG G Flex kavisli, farkl? ?ekle girebilir ve bükülebilir ekran?yla kullan?c?larla bulu?turulacakken böylesine bir teknolojinin mobil dünyay? nas?l etkileyece?ini ?imdiden kestirmek çok zor.

Kavisli ekran projesi ilk olarak Samsung taraf?ndan ba?lat?lm??t?. Bunun haberini vermi? olan Kore’li firman?n ard?ndan ba?ka bir Uzak Do?u ülkesinde daha ikamet eden LG de çal??malar?n? h?zland?rm??t? ve görüldü?ü üzere Samsung’dan daha fazla önem veriyorlar buna. 6 inçlik ekran?yla sat??a sunulmas? beklenen LG G Flex’in tan?t?m lansman? tarihinin birkaç güne aç?klanmas? beklenirken bu haberle birlikte birkaç bilgi de verilmesi beklenmekte. LG G Flex fiyat? konusunda ?u an bir tahmin yapmak için çok erken ama tan?t?mdan sonra daha net yorumlarda bulunabiliriz. Yine de telefon piyasas?n?n en pahal? ürünlerinden biri olaca?? kesin.


0 Yorumlar