src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/windows_81_game.jpg” alt=”windows_81_game” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4241″ />

Henüz yeni yay?mlanm?? olan Windows 8.1’den hayal k?r?kl??? yaratan sorunlar?n haberleri gelmeye ba?lad?. Windows 8’in üzerine geli?tirilmi? olan yeni i?letim sisteminden gelen bilgilere göre baz? oyunlar ?u anda oynanamaz durumda. Baz? oyunlarda sistem fazlas?yla yava?lam??ken baz?lar?nda görüntüler donarak geliyor; baz? büyük oyunlar ise hiç desteklenemiyor.

Windows 8.1’deki “geli?tirmeler” internetteki baz? ?ikayetlere göre belirli oyunlar? oynanmaz hale getirdi.

Windows 8.1, birden fazla monitöre yönelik daha geli?mi? DPI yönetimine sahip. Ancak görünen o ki DPI framework’ünde yap?lan de?i?iklikler, Raw Input veya DirectInput’u kullanmayan oyunlarda farenin çok geç tepki vermesine neden oluyor. Durumdan etkilenen oyunlar aras?nda Deus Ex: Human Revolution, Call of Prypiat, Metro 2033 ve S.T.A.L.K.E.R. var. Raporlara göre yüksek DPI’l? ve yüksek tarama h?z?na sahip fareler de “geli?tirmeden” etkileniyor.

Reddit’teki bu gönderi soruna yönelik baz? karma??k çözümler sunsa da, çözüm her oyunda çal??m?yor. Microsoft, sorun hakk?nda henüz herhangi bir aç?klama yapmad?.


0 Yorumlar