src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/LG-G-Pad-8.3.jpg” alt=”LG G Pad 8.3″ width=”600″ height=”600″ class=”alignnone size-full wp-image-3934″ />

Önümüzdeki hafta start?n? verecek olan ve dünyan?n en büyük teknoloji fuarlar?ndan biri olarak gösterilen IFA 2013 için ?imdiden duyurular gelmeye ba?lad?. Büyük firmalar bu fuarda hangi yeni ürünleri tan?tacaklar?n? yava? yava? söylerken bir aç?klama da Do?u Asya’l? geli?tirici LG’den geldi. Uzun süredir bir tablet modelini bizlerle bulu?turmam?? olan firma LG G Pad 8.3 ad?nda yeni bir tableti sat??a sunacak. Geride b?rakt???m?z hafta 29 inçlik ekran?yla mükemmel bir PC tan?t?m? gerçekle?tiren LG’nin iki hafta içinde iki tane mükemmel ürün tan?tmas? fazla dikkat çekiyor. LG G Pad 8.3 özellikleri ?imdiden aç?kland?.

LG G Pad 8.3 inceleme yaz?m?za cihaz?n teknik özellikleriyle devam ediyoruz. 8 inçlik büyük bir ekranla gelecek olan yeni nesil tablet Full HD görüntü kalitesini bizlere sunacakken dört çekirdekli ve 1.7 GHz gücünde performans sa?layan Snapdragon 600 i?lemci ile çal??acak. ??lemcinin gücünü 2 GB’l?k sanal bellek – RAM – ile destekleyen LG G Pad 8.3 Android 4.2.2 Jelly Bean i?letim sistemi kullan?yor. 4 bin 600 mAh’l?k piliyle uzun süreli bir kullan?m süresi sunaca??n? tahmin etti?imiz LG G Pad 8.3 fiyat? henüz belli de?il, ancak piyasadaki ço?u tabletten pahal? olmas? bekleniyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle bizlerle bulu?turulacak tablet sadece 338 graml?k a??rl??a sahip.


0 Yorumlar