src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/Toshiba-Satellite-U920t.png” alt=”Toshiba Satellite U920t” width=”600″ height=”374″ class=”alignnone size-full wp-image-3931″ />

Toshiba ultrabook serisini art?rmaya devam ediyor. Tablet ve mobilden sonra bu alana da fazlas?yla önem vermeye ba?layan lider teknoloji firmas? Toshiba Satellite U920t ad?ndaki yeni modelini geçti?imiz günlerde tan?tt?. Bu aralar tüm teknoloji firmalar?ndan fazlas?yla ultrabook üretimi gelirken bu konuda en dikkatlilerinin her dizüstü bilgisayar modelinde oldu?u gibi Toshiba oldu?unu söyleyebiliriz. Hem ??k tasar?m? hem de üstün performans özellikleri tam komplike bir ürün oldu?unu kan?tlayan Toshiba Satellite U920t a??rl?k olarak da fazla pratik ve kullan??l?. Dokunmatik ekran?yla birlikte pratik bir kullan?m da sunan Toshiba Satellite U920t orta segmentte yer al?yor. E?er ofiste çal???yor ya da basit i?lerinizi yap?yorsan?z gönül rahatl???yla alabilirsiniz. ?imdi gelelim Toshiba Satellite U920t incelemsi yapt?ktan sonra Toshiba Satellite U920t özellikleri listemizi s?ralamam?za.

Windows 8 i?letim sistemiyle birlikte sat?lmakta olan Toshiba Satellite U920t 1.7 GHz gücünde performans sa?layan dört çekirdekli Intel Core i7 i?lemci ile birlikte geliyor. 4 GB DDR3 RAM’e sahip olan yeni nesil ultrabook ekran gücünü Intel HD Graphics 4000’den al?rken 128 GB’l?k SSD’siyle h?zl? veri okuma ve yazma yapabiliyor. Ön yüzünde bir, arka yüzünde 3 megapiksellik kamera bar?nd?ran Toshiba Satellite U920t fiyat? 2.839 liradan ba?layarak ma?azaya göre de?i?iyor.


0 Yorumlar