src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/LG-G-Pad_83.jpg” alt=”LG G Pad_83″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4172″ />

?lk kez IFA 2013 Fuar?’nda tan?t?lm?? olan LG G Pad 8.3 o vakitten beridir tüm kullan?c?lar?n en çok merak etti?i mobil cihazlar aras?nda yer al?yor. Bizlere orada gösterilen tasar?m? ve aktar?lan birkaç teknik özelli?inin yan? s?ra telefonun neredeyse tüm özelliklerinin art?k internette yer ald???n? söyleyebiliriz. Yak?n zaman içinde sat??a sunulacak olan LG G Pad 8.3 için son bilgiler de geldi.

LG’nin üst seviye Android tableti, ilk olarak 14 Ekim tarihi itibariyle, kendi evi say?lan Güney Kore’de sat??a sunulacak. Firman?n hedefiyse, 2014 y?l? ba?lamadan, Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika ülkeleri, Asya ve Afrika ba?ka olmak üzere, toplamda 30’dan farkl? ülkede LG G Pad 8.3’ün sat???n? gerçekle?tirmek. LG G2’nin izinden giden cihaz?n fiyat?, iPad Mini ve yeni Google Nexus 7’den biraz daha yüksek olacak ama ürün, aradaki fark? donan?msal özellikleriyle kapatmay? amaçl?yor.

Benzeri modellere göre az da olsa daha büyük olan 8.3 inçlik ekrana sahip olan ürün, LG’nin iddias?na göre, tek bir elde rahatça ta??nabilmek için geli?tirilmi?, 126.5 mm’lik özel bir tasar?ma sahip. Cihaz ayn? zamanda destekledi?i 1.920 X 1.200 ekran çözünürlü?ü ve Apple’?n sundu?u 163ppi’l?k piksel yo?unlu?una göre sahip oldu?u 273ppi ile iPad Mini’leri tek hamlede geride b?rak?yor. G Pad 8.3’ün di?er donan?m özellikleri de oldukça dikkat çekici: 4.600 mAh pil, 4.2.2 Jelly Bean i?letim sistemi, Qualcomm 1.7GHz Snapdragon 600 i?lemci, 2GB RAM ve microSD ile 64GB’a kadar yükseltilebilen depolama alan?…


0 Yorumlar