src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/LG-G2-Homechat.jpg” alt=”LG G2 Homechat” width=”468″ height=”262″ class=”alignnone size-full wp-image-4922″ />

Ak?ll? telefonlar art?k hayat?m?z?n önemli bir parças? haline geldiler. Üzerinden neredeyse ihtiyaç duydu?umuz her ?eyi yapabildi?imiz telefonlar ile art?k evimizdeki araç gereçleri bile kontrol edebiliyoruz. LG G2’içinde yer alan LG G2 Home Chat uygulamas? da bunu sa?l?yor. Siz d??ar?da olsan?z bile evdeki e?yalara ba?lanarak onlar? kontrol ediyor.

LG’nin G2 modeli ak?ll? telefonunda bulunan HomeChat uygulamas? siz evde yokken sizin yerinize i?leri hallediyor. Nas?l m?? Tek yapman?z gereken ak?ll? ev e?yalar?n?z? telefonunuza tan?tmak. Gerisi sizin verece?iniz talimatlar ile halloluyor. Zaman? sizin için de?erli k?lan HomeChat, tüm ev sorumlulu?unu üstleniyor.

Mesela ak?ll? f?rn?n?z var. Siz evde yokken HomeChat’e ba?lanarak bu f?r?n?n içindeki yeme?i pi?irmesini isteyebilirsniz ya da bula??k makinesinde bekleyen bula??klar? siz evde yokken y?kanmas?n? sa?layabilirsiniz. Bunun gibi birçok özelli?i bünyesinde bar?nd?ran HomeChat, oldukça pratik bir kullan?ma da sahip.

Üstelik HomeChat uygulamas? evinizdeki tüm ak?ll? ev ürünlerini birer canly?m?? format?nda size sunuyor. Yeni ç?kan sensörlü yüzey temizleyiciler, “Sen eve gelmeden sa?? solu toparlamam? ister misin?” gibi cümleler ile sizi kar??layabiliyor.


0 Yorumlar