src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/LG-G-Flex.jpg” alt=”LG G Flex” width=”450″ height=”311″ class=”alignnone size-full wp-image-4819″ />

Büyük firmalar?n henüz ç?kmam?? olan ürünlerini internete s?zd?rmas?yla bilinen Evleaks’ten bir bomba daha geldi. Bu vakte kadar giyilebilir teknoloji ad?na hiçbir çaba sarf etmeyen ve proje yürütmeyen LG oysa sessizden bir bileklik üretiyormu?. LG Lifeband Touch ad?ndaki ürün CES 2014’te tüm dünyaya tan?t?lacak.

Galaxy Gear gibi telefon görü?melerine imkan verip vermeyece?i hakk?nda bilgi bulunmayan cihaz?n, Android 4.0 üstü tüm ayg?tlar taraf?ndan kullan?labilece?i tahmin ediliyor. Ek olarak ilgili cihaz, daha çok spor merakl?lar?n? hedef alaca?a benziyor.

Sa?l?kl? ya?am odakl? olacak olan ürünün üzerinde kalp ritmi ölçer ve ad?msayar bulunacak. Ayn? zamanda telefonunuza gelen bildirimleri de gösterebilecek olan bileklik, daha önce tan?t?lan Nike Fuelband’e çok benzedi?i gerekçesiyle ?imdiden ele?tiri oklar?n?n hedefi oldu bile.


0 Yorumlar