src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/lg_optimus_gk-300×191.jpg” alt=”” title=”lg_optimus_gk” width=”300″ height=”191″ class=”alignnone size-medium wp-image-2820″ />

MWC 2013’te tüm dünyaya tan?t?lan LG Optimus GK sonunda sat??a ç?k?yor. Son dönemlerde rekor sat?? derecelerine ula?an Optimus G Pro ile ayn? teknik özellikleri ta??makta olan telefonun ilkinden fark? ise sadece ekran boyutu. 5.5 inç ekran?yla kullan?c?larla bulu?turulacak olan LG Optimus GK full hd görüntü kalitesi sunuyor. Kore’de bu sefer sat?? kampanyalar? için tekrar tan?t?lan telefonun özellikleri Optimus G Pro ile ayn? oldu?u için oldukça tutaca?a benziyor, bunun yan? s?ra ekran?n?n büyük olmas? da kullan?c?lar? kendine çekecek ayr? bir özelli?i.

LG Optimus GK dört çekirdekli 1.4 GHz gücünde bir Quallcom i?lemci taraf?ndan çal???yor. Performans bak?m?ndan çok iyi de?erler elde etti?imiz telefon 2 GB Ram’le de tak?lmalar? ve telefon donmalar?n? en dü?ük seviyeye indiriyor. LG Optimus GK 16 GB’l?k dahili haf?za ile kullan?c?lar?n sat???na sunulacak, ba?ka bir haf?za seçene?inin getirilmesi beklenmiyor. Ön yüzünde 2 Megapiksellik kamera bulunduran telefonun arka yüzündeki as?l kameras? ise 13 MP, LG’de bir rekor bu. LG Optimus GK fiyat? henüz aç?klanm?? de?il, aç?kland???nda sizlere sunaca??z.


0 Yorumlar