src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/MSM-8974-300×177.jpg” alt=”” title=”MSM 8974″ width=”300″ height=”177″ class=”alignnone size-medium wp-image-2636″ />

Son zamanlarda birçok yeni modeli sektöre sunan LG, yeni bir telefonu daha bizlerle bulu?turmaya haz?rlan?yor. Son olarak Optimus G Pro ile kar??m?za harika bir telefon ç?karan LG’nin yeni üretmeye ba?layaca?? telefon LG Optimus G Pro 2 niteli?ini ta??yabilir ki elimize geçen telefon bilgilerine bakacak olursak öyle de diyebiliriz. Üst segmentte yer alacak olan LG D801, Snapdragon 800 i?lemci ile çal??acak. Bir di?er gelen bilgiye göre de telefonda yer alacak olan Snapdragon 800 i?lemcisinin sa?lad??? performans 2.3 GHz olacak.

Adreno 330 grafik i?lemcisi ile çal??makta olan LG D801, görüntü kalitesiyle iPad 4’ü bile geride b?rakacak. Daha önceki yapt???m?z incelemelerde Adrena 330 GPU’nun iPad 4’te yer alan A6X’ten daha iyi oldu?unu göstermi?tik. Android 4.2.2 Jelly Bean i?letim sistemi kullanacak olan LG D801, 1794×1080 çözünürlü?ünde bir görüntü kalitesiyle kar??m?zda olacakken kameras?yla Full HD kay?t yapmaya izin verece?i de ayr? bir kesinlik. LG’nin D801 adl? bu yeni model telefonunun ad?n?n ne olaca?? ya da ne zaman sat??a sunulaca?? hakk?nda bir aç?klama yap?lm?? de?il.


0 Yorumlar