src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/GeForce-700M-300×168.jpg” alt=”” title=”GeForce 700M” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2639″ />

Grafik i?lemci dendi?inde akla ilk gelen isimlerden biri olan NVIDIA, ta??nabilir bilgisayar ve tabletlerde kullan?lmak üzere yeni bir i?lemci serisi daha haz?rlad?. Nvidia GeForce 700M serisi ile birlikte 750M, 745M, 740M, 735M ve 720M bizlerle bulu?acak. ?çerisinde GPU Boost 2.0 gibi bir h?zland?rma teknolojisi bar?nd?ran bu grafik i?lemciler Kepler mimari dizayn?yla tasarlanm??lar. Boost teknolojisin bulunmas? da ?arjl? diz üstü ve tabletlerin pil ömürlerinin hemen bitmesini engelleyen, oldukça i?e yarayan bir özellik.

NVIDIA’n?n daha önce üretti?i ekran kartlar?nda oldu?u gibi bu da Optimus destekleyecek. Intel’in son zamanlarda piyasaya sürdü?ü diz üstü grafik i?lemcisi olan Graphics 4000’den 2 kat daha fazla bir performans ve kalite sa?layan GeForce 700M serisi eski Nvidia grafik kartlar?yla da yar??ta çok önde. Nvidia taraf?ndan yap?lan testlerde bu ekran kart?na sahip olan bir bilgisayar?n Starcraft II’yi 90 FPS’de oynatt??? ortaya ç?kt?. Bu ekran kart?n?n mobil oyun sektörünü daha ileriye ta??yaca?? bir kesin, en çok dü?ündü?ümüz ise PC ve PS’lerde yer alan oyunlar?n tabletlere getirilebilecek olup olmamas?.


0 Yorumlar