LinkedIn Grup Sayfalar?n? yeniledi, Dünyan?n en büyük i? a?? LinkedIN tasar?ma yönelik baz? de?i?imleri hayata geçirdi. Sitenin en çok kullan?lan özelliklerinden biri olan “gruplar” sayfas?n?n tasar?m? yenilendi. Yeni tasar?mda kullan?c? içeriklerini ön plana ç?karacak düzenlemeler dikkat çekiyor.

Grup gönderilerine yap?lan kullan?c? yorumlar?n?n daha kolay görülebildi?i yeni tasar?mda, grup moderatörlerine de sayfan?n üst k?sm?nda yer alan grup görselini de?i?tirme olana?? sunuyor. ?irket taraf?ndan yap?lan aç?klamada bu yeniliklerin “kullan?m? daha kolay ve daha basit” bir LinkedIN sayfas? yapma yolundaki devam eden çabalar?n bir parças? oldu?u vurguland?.


0 Yorumlar