Playstation 4 Türkiye sat?? fiyat?, Almanya’da devam etmekte olan Gamescom’da sahne alan Sony, Playstation 4’ün Avrupa ve Amerika ç?k?? tarihlerini aç?klam??, bizde bu tarihleri yapt???m?z bir haberde sizlerle payla?m??t?k.

Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 4’ün ç?k?? tarihini aç?klamas?n?n akabinde, Sony Türkiye’den Mustafa Yi?it Twitter hesab? üzerinden yapt??? aç?klamada konsolun ülkemizde 1 ay gecikmeli olarak Aral?k ya da Ocak ay? gibi sat??a sunulaca??n? belirtmi?ti.

Gebeceli yapt??? aç?klamada ?unlara de?indi,

“Türkiye’de 29 Kas?m lansman tarihini takiben (Avrupa’daki PS4 lansmanlar?n? kastediyor) çok k?sa bir sürede Türkiye lansman?n? gerçekle?tirece?iz. ?u tarihtir bilgisini tam net veremiyorum ama oyuncular?m?z? bir iki hafta ya da en fazla bir ay gibi bir süre sonra Playstation 4’le bulu?turmay? planl?yoruz.”

“Ve fiyat bilgisi çok soruluyor. Bu belki ilk resmi olarak Playstation Türkiye taraf?ndan yapt???m?z bilgi payla??m? olacak. Fiyat üzerinde çal??malar?m?z hala devam ediyor ama oyunculara ?unu söyleyebilirim, ürünün fiyat? yakla??k 500GB Playstation konsolu tekli paketi 1249 TL ile 1349 TL seviyesinde bu aral?kta bir yerde olaca??n? ?imdiden söyleyebilirim” dedi.


0 Yorumlar