OS X Mavericks 6. Betas? ç?kt?, Apple’n?n masaüstü i?letim sistemi Mac OS X’in son sürümü Mavericks geçti?imiz Haziran ay?nda gerçekle?en Evrensel Geli?tiriciler Konferans?’nda tan?t?lm??t?. Pek çok yenilikle gelen OS X Mavericks’in bizlere neler sundu?unu hat?rlamak istiyorsan?z, buradaki makalemize göz atabilirsiniz.

5 beta sürümünü geride b?rakan yeni i?letim sisteminin 6. beta sürümü de Apple taraf?ndan yay?nland?. Beta 5’ten iki hafta sonra gelen Beta 6’n?n yeni bir özellik getirmedi?i, hata düzeltmelere ve küçük rötu?lara odakland??? belirtiliyor. 1 GB – 3 GB aras? boyuttaki yeni beta sürümü, hali haz?rda Beta 5 kullanan tüm geli?tiriciler için tavsiye ediliyor. Yeni beta sürümü, Mac App Store üzerinden yüklenebiliyor.


0 Yorumlar