src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/linux_steam-300×180.jpg” alt=”” title=”linux_steam” width=”300″ height=”180″ class=”alignnone size-medium wp-image-1449″ />

Dünyan?n en büyük oyun da??t?c?s? konumunda bulunan Valve’nin özel yaz?l?m? Steam, Mac ve Windows’tan sonra Linux’a da geliyor. Uzun y?llard?r piyasada olan program eskiden ?imdi oldu?u kadar tan?nm?yordu ama ?u an o kadar geli?ti ki neredeyse art?k her oyun Steam üzerinden sat??a sunuluyor.

Valve yapt??? aç?klamada Linux Steam’? bu ay içerisinde bizlerle bulu?turacak. Ama ilk yay?mlanacak olan sürüm beta olacak ve içerisinde sadece bir oyun bar?nd?rabilecek. Ve Linux üzerinden Steam kullanman?z için uzun süredir Linux kullan?c?s? olman?z gerekiyor. Bunun tam olarak aç?klamas?n? yapmayan Valve, zaman ilerledikçe Linux üzerinde bar?nacak oyunlar?n say?s?n? art?racaklar?n? müjdeledi.


0 Yorumlar