src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/lumia_2020.jpg” alt=”lumia_2020″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4771″ />

Windows 8 deste?ini arkas?na ald?ktan sonra hem telefon piyasas?na hem de tablet piyasas?na mükemmel bir giri? yapmay? ba?aran Nokia, yakalad??? yükseli? ivmesini devam ettirmek istiyor. Lumia serisiyle ilk önce ak?ll? telefon piyasas?nda yükselen sonra da yava? yava? varl???n? tabletlere kayd?ran Fin firman?n ?imdi de 8.3 inçlik ekrana sahip olan tableti Lumia 2020’nin özellikleri internete s?zd?r?ld?.

Hat?rlayacak olursan?z geçti?imiz aylarda Nokia’n?n 10 inç’lik tableti ortaya ç?km??t?. Lumia 2520 olarak isimlendirilen bu tabletin ard?ndan ?imdi RX-115 kod ad?yla an?lan bir ba?ka tabletin varl??? daha kendini hissettirmeye ba?lad?. 8.3 inç ekran boyutuna sahip olacak olan Nokia’n?n bu tabletinin ismi ise muhtemelen Lumia 2020 olarak an?lacak.

Gelen bilgilere göre Nokia’n?n 10 inçlik tablet modeli olan Lumia 2520’nin 8 inçlik karde?i olaca?? söylenen Lumia 2020, pek çok aç?dan a?abeyi ile benzerlik gösterecek. Teknik ö?eleri ile büyük benzerlik gösterecek olan 8.3 inçlik Lumia 2020, 1080p çözünürlükte bir görüntü sunacak. Ayr?ca tabletin Nano-SIM kartl? olaca?? da biliniyor. Böylece 3G deste?i sunacak olan tablet, söylentilere göre beraberinde bir Stylus da getirecek.


0 Yorumlar