Apple bir yandan iPhone ve yeni iPad ile u?ra??rken tabi ki di?er departmanlar?na ve ürünlerine olan ilgisini de devam ettiriyor. MacBook Air ve MacBook Pro için yeni bir güncelleme geldi ve güncelleme Türk kullan?c?lara da bugün itibariyle aç?ld?, normalde 8 Kas?m’da Amerika’ya verildi.

MacBook Air ve MacBook Pro için getirilen güncelleme dahilinde hem grafik olarak ald???n?z performans artacak hem de i?letim sistemine ba?l? olan programlar?n harcad??? ram de?eri azalacak. Donan?msal olarak ya?anan baz? sorunlar da bu güncelleme ile kald?r?ld?. Yeni paketin boyutu 100 MB’tan daha fazla. MacBook Air ve macBook Pro güncellemesini a?a??dan indirebilirsiniz.

MacBook Air ve MacBook Pro güncellemesini indir


0 Yorumlar