src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/ps3_12gb-259×300.jpg” alt=”” title=”ps3_12gb” width=”259″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-1561″ />

Sony’nin belki de tek ele?tirildi?i nokta PlayStation’daki a??rl?k sorunuydu. Milyonlarca ki?i taraf?ndan be?enilmeyen bu durum her sene her versiyonunun üzerine slim modelinin ç?kar?lmas? ile çözüme kavu?turuluyordu. PS3’ün slim modeli daha önce ç?km??t? ama ?imdi bir tanesi daha bizlerle bulu?turuldu.

Yeni ç?kar?lan PS 3, ilk ç?kar?lana göre yar? yar?ya daha hafif. 12 GB dahili haf?zas? bulunan PS3’e isterseniz flash belle?inizle ya da hard diskinizle harici bellek ekleyebiliyorsunuz. Teknik özellik olarak hiçbir de?i?iklik içermeyen 12 gb playstation 3’ün fiyat? olarak 675 TL belirlendi ve ülkemizde de sat??a sunuluyor. Bu modelin üçüncü model olmas? Sony’nin donan?mda bir devrim ya?ad???n?n habercisi olabilir.


0 Yorumlar