src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/windows_8_android.jpg” alt=”” title=”windows_8_android” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1555″ />

Windows 8 ç?kal? henüz iki hafta oldu ama geçenlerde elinen al?nan unvan? geri almas?n? bildi. Sizlere daha önce de belirtti?imiz gibi Android, Windows i?letim sistemini geride b?rakarak dünya çap?nda en çok kullan?lmakta olan i?letim sistemi unvan?n? almay? ba?arm??t?.

?ki hafta önce piyasaya resmi olarak sürülen ve çok ucuz bir fiyattan sat??a sunulan Windows 8, unvan? geri almaya yetti de artt? bile. Sadece birkaç gün içinde 5 milyondan fazla sat?lan Windows 8 sayesinde art?k Microsoft da senelerdir elinde tuttu?u unvan? geri kazand?. Bir di?er dikkat çekici notka ise her alanda en üste oynayan iOS’un burada olmamas?.


0 Yorumlar